Odată cu achiziționarea unui bun pe o perioadă îndelungată, fie că este vorba de un apartament, autoturism sau diverse echipamente tehnologice, apar în vizor întrebări legate de finanțarea acestora, de modul cum alegem instrumentul financiar adecvat.

Fie că optați pentru o finanțare din propriile resurse, fie pentru un credit bancar sau pentru un contract de leasing, trebuie să vă familiarizați cu avantajele și dezavantajele fiecărei soluții și să analizați particularitățile acestor produse. Doar în acest mod veți lua decizia potrivită.

Avantajele creditului bancar

 • modalitate de finanţare uşor de gestionat, iar după rambursarea creditului, solicitantul este scutit de orice obligaţie faţă de bancă;
 • confidenţialitate garantată pentru beneficiarul acestui credit. Informaţiile despre necesităţile financiare ale beneficiarului nu sunt de natură publică;
 • durata oferirii unui credit este, de regulă, mai mică decât cea în cazul emiterii de acţiuni;
 • rambursarea se indică la o dată concretă, cunoscută din timp de către solicitant;
 • clienţii fideli şi credibili pot beneficia cu uşurinţă de credite mai avantajoase.

Dezavantajele creditului bancar

 • costurile îndatorării sunt înalte, ele vizând dobânda, precum şi cheltuieli accesorii: comisioane de retragere, de administrare a contului, de management;
 • riscul modificării cotelor procentuale de la data preluării creditului până la momentul rambursării lui.Totodată, rambursarea la termenul stabilit a creditului nu garantează obţinerea unui nou credit;
 • necesarul de garanţii solicitat, de regulă – creditul, se acordă în baza unui gaj;
 • riscul incapacităţii de rambursare a creditului, cu urmările de rigoare;
 • băncile preferă creditarea firmelor mari, deoarece cheltuielile operaţionale pentru analiză, perfectarea, acordarea şi monitorizarea creditului sunt aceleaşi, iar profitabilitatea şi eficienţa operaţiunii de creditare – mai mare.

Avantajele leasing-ului

 • finanțatorul rămâne proprietarul bunului până ce se achită întreaga sumă, fapt ce-l scutește de costurile altei garanții. Așadar, costurile de finanțare sunt mai mici;
 • flexibilitate mai mare referitor la avansul perceput, marja de negociere fiind mult mai mare decât în cazul unui contract de credit;
 • flexibilitatea plăţilor în funcţie de particularităţile şi caracterul sezonier al afacerii;
 • depășirile de termen sau eventualele reeșalonări sunt tratate mai flexibil de către o firmă de leasing decât de către o bancă;
 • riscul uzurii morale este suportat de către societatea de leasing.

Dezavantajele leasing-ului

 • durata mai scurtă de finanțare, costuri lunare mai mari;
 • transferul de proprietate se realizează numai după calculul complet;
 • în situațiile când apar probleme legate de plată, bunul pentru care s-a solicitat finanțarea poate fi retras, iar clientul va pierde banii deja plătiți;
 • rambursarea anticipată, de obicei, este posibilă nu mai devreme de un an şi atrage după sine costuri suplimentare;
 • persoanele fizice nu au niciun fel de avantaje fiscale;
 • dacă contractul este legat de o anumită valută, modificările cursului de schimb constituie anumite riscuri pentru client.

Avantajele finanțării din resurse proprii

La o primă vedere, pare cea mai bună opțiune de finanțare, întrucât:

 • ne scutește de costurile financiare ce le implică un contract de leasing sau credit: comisioane, dobânzi etc;
 • asigură flexibilitate, siguranță și independență;
 • presupune economie de timp.

Dezavantajele finanțării din resurse proprii

 • imobilizarea unor resurse financiare substanțiale pentru o perioadă lungă de timp;
 • dificultăți în efectuarea, pentru o anumită perioadă de timp, și a altor achiziții importante;
 • fondurile proprii sunt în general destul de limitate și pot frâna dezvoltarea afacerii;
 • toate pierderilele sunt suportate de către întreprinzător.

Creditul bancar este mai convenabil în cazul în care dispui de surse de venit sigure, când dorești să devii proprietarul bunului până la achitarea sumei integrale.
Finanțarea din resurse proprii este preferată atunci când rezervele financiare permit investiția sau nu dispuneți de timp pentru formalități.
Leasing-ul este mai convenabil atunci când nu dispui de gaj sau ai un istoric creditar negativ.

Ce este mai profitabil pentru tine: achizionarea prin credit, leasing sau bani proprii?
Adaugă un comentariu